Beeldverhaal

Tekeningen: Edmond-François Calvo: (T1)

(T1) Histoire sans paroles (1 pagina van 4 stroken) (13-09-1919) (tijdschriftpublicaties: FR1a.1)

Serie FR1 zijn publicaties in een Franstalig weekblad: Le rire

FR1a.1 Le rire jaargang 25 nummer 37 van 13-09-1919) (bevat mede: (T1) Histoire sans paroles) (= Le rire FR1a.25.37)